Ankarspel för montering i box i fören

Quick BalderBL2P ankarspel för montering i förlig ankarbox och användning med kätting och/eller 3-slagen lina.

Spelet har kombihjul för kätting och / eller lina. Balder BL2 finns med tre olika motoralternativ; 600, 900,eller 1200 W. Kombihjul för kätting 8 mm och/eller 12 mm treslagen lina.

Balder BL2P levereras med relä, monteringskonsoll samt sensor för kättingräknare. Komplettera med manöverpanel och säkring.