Elkonvertering av vinsch, vinkelväxelmotor

Konvertering vinkelväxel

Konverteringssats med vinkelväxelmotor

Ombyggnadssats för uppgradering av Andersen manuell vinsch till elvinsch med vinkelväxelmotor. Konverteringssatserna innehåller motor med vinkelväxel samt tryckknapp.

OBS! Vid beställning behövs serienumret på befintlig vinsch då vissa monteringsdetaljer är versionsspecifika.

Andersen eldrivna vinschar kan naturligtvis även användas manuellt med handkraft efter elkonvertering, precis som vanligt.