Elkonvertering, steglöst variabel, under däck

Konvertering vario under deck

Konverteringssats med steglös motor; under däck

Ombyggnadssats för uppgradering av Andersen manuell vinsch till elvinsch med steglöst variabel hastighet, med motorn placerad under däck.
Konverteringssatserna innehåller steglös Compact-motor, säkring och tryckknapp.

OBS! Vid beställning behövs serienumret på befintlig vinsch då vissa monteringsdetaljer är versionsspecifika.

Andersen eldrivna vinschar kan naturligtvis även användas manuellt med handkraft efter elkonvertering, precis som vanligt.