Schacklar galvade

Varmgalvade schacklar rak och lyr

Schacklar i varmgalvaniserat stål.
Finns som rak schackel eller lyrschackel, båda i 7 storlekar med godsdiameter från 5 till 16 mm.