Kompass segling

Kompass Segling

Plastimo segelbåtskompasser; lutningståliga

En segelbåtskompass måste fungera även under stor och långvarig krängning. Plastimo har två serier av kompasser för segelbåt: Contest för skottmontering och Olympic för montering på en plan yta eller piedestal. 

Både Contest och Olympic finns i olika storlekar för att passa på alla båtstorlekar.