Cousin Constrictor

Ronstan Constrictor

Cousin Constrictor -Den nya generationen avlastare

Till skillnad från konventionella avlastare klämmer inte Constrictor® linan mellan två metallytor. Istället hålls det belastade fallet/linan säkert i en textilhylsa/strumpa som är fäst vid en basenhet. Linan löper fritt genom strumpan i en riktning, men griper omedelbart i motsatt riktning. Constrictor kan ställas i öppet eller stängt läge med hjälp av öppningslinan. Denna patenterade "sammandragningseffekt" ger större hållkraft när belastningen ökar, och klarar 2-3 gånger högre last än traditionella avlastare. Enkelt att lossa linan även under belastning.

Installationsanvisning för Constrictor hittar du HÄR