Elvinsch, vinkelväxelmotor

Winch med vinkelväxelmotor

Andersen elvinschar med vinkelväxelmotor

Kompletta paket med vinsch, elmotor med inbyggt relä och tryckknapp för manövrering.

Vinscharna har två växlar för manuell hemtagning och en växel för elmotorn (motorn startar med högre hastighet som avtar allteftersom belastningen ökar). 

Storleksvalet av en elektrisk vinsch görs efter samma kriterier och tabell som manuella.
Andersen eldrivna vinschar kan naturligtvis även användas manuellt med handkraft, precis som vanligt.