Balder för kätting

Quick Balder BL3 akterankarspel  för kätting.

Balder BL3 för kätting har automatiskt frifall och kan utrustas med med säkerhetsstopp som gör att spelet stannar automatiskt när ankaret är uppe.

Frifallsfunktionen bidrar till en snabb och enkel ankring. Ankaret fälls snabbt och förhindrar att båten driver onödigt mycket under själva ankringen.

Frifallsfunktionen är också enkel att koppla ur om man föredrar en mer konventionell ankarfällning.

Balder är designat för montering på insidan av akterspegeln, men kan anpassas även till andra placeringar. Motorn med växellåda är roterbar i 45-graders steg vilket ger en mycket stor flexibilitet vid installationen.

Balder BL3 för kätting finns med fyra olika motoralternativ; 600, 900, 1200 eller 1500 W.


Riktlinjer för val av lämplig motorstorlek på Balder BL3:

Båtlängd ca 5-9 m:     Balder BL3 600

Båtlängd ca 9-12 m:   Balder BL3 900

Båtlängd ca 12-14 m: Balder BL3 1200

Båtlängd ca 14-16 m: Balder BL3 1500


 Balder levereras med relä, monteringskonsoll och kättinghjul för 6, 8 eller 10 mm kätting (beroende på modell).

Komplettera med manöverpanel, säkring och eventuellt säkerhetsstopp.