Elvinsch, steglöst variabel, över däck

Winch vario over deck

ANDERSEN steglösa ELVINSCHAR; över däck

Elvinschar med Andersen Compact-motor med steglös hastighet, gjorda för placering av motorn på däck. Kompletta paket med vinsch, borstlös elmotor med inbyggd styrelektronik och tryckknapp för manövrering.

Vinscharna har två växlar för manuell hemtagning och steglöst variabel hastighet för elmotorn (Hastigheten styrs av hur hårt man trycker in knappen). 

Compact-motorn som är utrustad med planetväxel har högt vridmoment även vid låga varv och drar betydligt mindre ström än motsvarande traditionella motorer med konventionell vinkelväxel. 

Storleksvalet av en elektriska vinsch görs efter samma kriterier och tabell som manuella.
Andersen eldrivna vinschar kan naturligtvis även användas manuellt med handkraft, precis som vanligt.