Elkonvertering, steglöst variabel motor, placering över däck

Konvertering vario over deck

Uppgradera din Andersen vinsch med steglös motor; över däck

Ombyggnadssats för uppgradering av Andersen manuell vinsch till elvinsch med steglöst variabel hastighet, med motorn placerad över däck.
Konverteringssatserna innehåller steglös Compact-motor, säkring och tryckknapp.

OBS! Vid beställning behövs serienumret på befintlig vinsch då vissa monteringsdetaljer är versionsspecifika.

Andersen eldrivna vinschar kan naturligtvis även användas manuellt med handkraft efter elkonvertering, precis som vanligt.