Webboat internetantenner

Webboat

Surfa på nätet med bra täckning i båten.

WeBBoat internetantenner förbättrar wifi-mottagningen och förlänger räckvidden för mobil internettäckning upp till 15-20 sjömil (15; Webboat 4G Lite High speed 20; Webboat 4G Plus EVO och Webboat 5G Plus. Avståndet beror också på antennens och sändarens placering).

I antennen sitter också en router med accesspunkt för säker, trådlös anslutning till alla mobiltelefoner, surfplattor och datorer ombord. Alla komponenter sitter skyddade inne i kupolen, och överföringen ned till båten är trådlös.

WeBBoat har högkänsliga antenner för bra mobilnätanslutning även när signalen är svag och för markbunden Wi-Fi. Automatisk inställning av parametrar för de flesta internetleverantörer görs via skräddarsydda appar för respektive antenn.

Undvik höga internetkostnader när du är utomlands med din båt - köp ett förbetalt internet SIM-kort från den lokala operatören.